VĂN BẢN ĐI

Tổng cộng: 43 văn bản.

Ký hiệu VB Ngày ký Trích yếu File gắn
7/BC-UBND 25/02/2014 kết quả công tác giảm nghèo năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014 và các kiến nghị, đề xuất
85/TTR-UBND 25/02/2014 Tờ trình v/v đề nghị phê duyệt diện tích miễn thu thủy lợi phí huyện SĐ năm 2014
355/QĐ-UBND 25/02/2014 V/v PD hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp ct: đường bê tông thôn Hắng đi Trung đoàn 462 xã Vĩnh Khương - SĐ
354/QĐ-UBND 25/02/2014 V/v PD chỉ định thầu gói thầu: tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán ct: sửa chữa duy tu đường bê tông thôn Sản 3 xã Hữu Sản - SĐ
353/QĐ-UBND 25/02/2014 V/v PD chỉ định thầu gói thầu: tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán ct: sửa chữa duy tu đường bê tông liên thôn Đồng Mương - Suối Hấu 1, 2 xã...
352/QĐ-UBND 25/02/2014 V/v PD chỉ định thầu gói thầu: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán ct: sửa chữa, duy tu hồ Rộc Cam xã Cẩm Đàn - SĐ
351/QĐ-UBND 25/02/2014 V/v PD KH đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế BVTC-TDT ct: sửa chữa, duy tu đường vào trung tâm xã Giáo Liêm - SĐ
350/QĐ-UBND 25/02/2014 V/v PD KH đấu tầu gói thầu tư vấn thiết kế BVTC-TDT ct: sửa chữa, duy tu đường bê tông thôn Lạnh xã Lệ Viễn - SĐ
349/QĐ-UBND 24/02/2014 V/v thành lập tổ công tác giải quyết việc lấn chiếm đất lâm nghiệp của một số hộ gia đình, cá nhân thôn Mục xã Dương Hưu trên đất quản lý, sử dụng...
112/QĐ-UBND 24/02/2014 V/v phê duyệt ĐA xây dựng nông thôn mới xã yên Định giai đoạn 2010-2020
110/QĐ-UBND 24/02/2014 V/v phê duyệt ĐA xây dựng nông thôn mới xã Cầm Đàn giai đoạn 2010-2020
111/QĐ-UBND 24/02/2014 V/v phê duyệt ĐA xây dựng nông thôn mới xã Giáo Liêm giai đoạn 2010-2020
110/QĐ-UBND 24/02/2014 V/v phê duyệt ĐA xây dựng nông thôn mới xã Cầm Đàn giai đoạn 2010-2020
23/TB-UBND 24/02/2014 TB kết luận của CT UBND huyện tại buổi giao ban với các cơ quan trực thuộc UBND huyện và CT UBND các xã, tt
84/UBND-NN 24/02/2014 V/v sơ kết 01 năm ĐA chăn nuôi thỏ tại xã Quế Sơn