VĂN BẢN ĐI

Tổng cộng: 43 văn bản.

Ký hiệu VB Ngày ký Trích yếu File gắn
1427/QĐ-UBND 22/04/2014 V/v TL tổ công tác giải quyết vụ việc liên quan đến bản tin thời sự VTV 1 19h ngày 21/4/2014
28/BC-UBND 18/04/2014 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2014
101/UBND-NC 03/03/2014 V/v đề nghị điều động công chức đối với ông (bà) Nguyễn Văn Hoàn
392/QĐ-UBND 03/03/2014 V/v bổ nhiệm cán bộ đối với ông (bà) Khúc Văn Sinh
391/QĐ-UBND 03/03/2014 V/v trưng tập công chức đối với ông (bà) Phạm Duy Thế
361/QĐ-UBND 26/02/2014 V/v kiện toàn Tiểu ban triển khai chính sách cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng ở thôn, bản, xã và huyện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của CP
360/QĐ-UBND 26/02/2014 V/v kiện toàn Tiểu ban triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của CP
359/QĐ-UBND 26/02/2014 V/v kiện toàn Tiểu ban triển khai chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề nâng cao trình độ dân chí theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của CP
358/QĐ-UBND 26/02/2014 V/v kiện toàn Tiểu ban triển khai chính sách cán bộ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của CP
357/QĐ-UBND 26/02/2014 V/v kiên toàn tổ công tác giúp việc BCĐ trương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
356/QĐ-UBND 26/02/2014 V/v kiên toàn BCH phòng chống lụt bão và TKCN huyện
24/TB-UBND 25/02/2014 TB kết luận của PCT UBND huyên Phạm Văn Thịnh tại buổi họp giao ban với các cơ quan chuyên môn khối nông-lâm nghiệp huyện
88/CTR-UBND 25/02/2014 CT công tác tháng 03 năm 2014
87/UBND-KT 25/02/2014 V/v cử lãnh đạo tham gia BĐH ĐA 1928 giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh
86/UBND-TH 25/02/2014 V/v phối hợp với TAND huyện giải quyết vụ tanh chấp quyền sử dụng đất