Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2014

1.THÔNG TIN VĂN BẢN ĐI

Ký hiệu văn bản: 
28/BC-UBND
Người ký: 
Nguyễn Việt Ước
Ngày ký: 
18/04/2014
Là VB pháp quy: 
Không văn bản pháp quy
File văn bản đi: 
File văn bản đi: