V/v đề nghị điều động công chức đối với ông (bà) Nguyễn Văn Hoàn

1.THÔNG TIN VĂN BẢN ĐI

Ký hiệu văn bản: 
101/UBND-NC
Ngày ký: 
03/03/2014
Là VB pháp quy: 
Không văn bản pháp quy
File văn bản đi: