V/v kiên toàn BCH phòng chống lụt bão và TKCN huyện

1.THÔNG TIN VĂN BẢN ĐI

Ký hiệu văn bản: 
356/QĐ-UBND
Người ký: 
Nguyễn Quang Ngạn
Ngày ký: 
26/02/2014
Là VB pháp quy: 
Không văn bản pháp quy
File văn bản đi: