TB kết luận của PCT UBND huyên Phạm Văn Thịnh tại buổi họp giao ban với các cơ quan chuyên môn khối nông-lâm nghiệp huyện

1.THÔNG TIN VĂN BẢN ĐI

Ký hiệu văn bản: 
24/TB-UBND
Người ký: 
Nguyễn Văn Hồng
Ngày ký: 
25/02/2014
Là VB pháp quy: 
Không văn bản pháp quy
File văn bản đi: