V/v cử lãnh đạo tham gia BĐH ĐA 1928 giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh

1.THÔNG TIN VĂN BẢN ĐI

Ký hiệu văn bản: 
87/UBND-KT
Người ký: 
Nguyễn Văn Hồng
Ngày ký: 
25/02/2014
Là VB pháp quy: 
Không văn bản pháp quy
File văn bản đi: