LỊCH CÔNG TÁC Tuần 18


< Từ ngày 07/07/2020 Đến ngày 13/07/2020 >
  Nguyễn Văn Hồng Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Ngọc Trường
Thứ 2
- 7h30. Họp giao ban thường trực UBND
- 13h. Họp tại UBND Tỉnh

- 07h30: Làm việc với Đoàn công tác

Chủ tịch UBND tỉnh 

07h30: Làm việc với Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thứ 3 - 07h30: HN tại nhà khách tỉnh - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - 07h Công tác tại Nam Định - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - 07h30: giao ban thường trực huyện ủy - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN