LỊCH CÔNG TÁC Tuần 19


< Từ ngày 13/05/2019 Đến ngày 19/05/2019 >
 
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Vi Hữu Mùi

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Phạm Văn Thịnh

UVTT HĐND

Hoàng Duy San

Thứ 2
- 7h30. Họp giao ban thường trực UBND...
- 13h. Họp tại UBND Tỉnh

- 07h30: Làm việc với Đoàn công tác

Chủ tịch UBND tỉnh 

07h30: Làm việc với Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh 

- 07h30: Công tác tại Huyện Đình lập, Lộc Bình, Đoàn KT Quốc phòng 338 - Tại tỉnh Lạng Sơn 07h30: Dự buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh với huyện - tại UBND huyện - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - 07h30: HN tại nhà khách tỉnh - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - 07h Công tác tại Nam Định - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - 07h30: giao ban thường trực huyện ủy - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan -- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN