LỊCH CÔNG TÁC Tuần 38


< Từ ngày 07/07/2020 Đến ngày 13/07/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 7h30:Sở Giáo dục và Đào tạo: Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018. Tại trung tâm hội nghị tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Ngày hội hiến máu nhân đạo. Tai hội trường huyện.

- HĐND tỉnh: Giám sát thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

* Từ ngày 21/08 đến ngày 23/8/2018, tại 4 xã: An Lập, Giáo Liêm, Long Sơn, TT Thanh Sơn và doanh nghiệp trên địa bàn.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra tiên độ thực hiện dự án Tây Yên Tử ( Theo Chương trình công tác). - Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra tiên độ thực hiện dự án Tây Yên Tử ( Theo Chương trình công tác). - Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra tiên độ thực hiện dự án Tây Yên Tử ( Theo Chương trình công tác). - 8h00: Huyện đoàn: Tổ chức Diễn đàn tại hội trường huyện. - HĐND tỉnh: Giám sát thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

- HĐND tỉnh: Giám sát thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN