LỊCH CÔNG TÁC Tuần 30


< Từ ngày 14/01/2018 Đến ngày 20/01/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

UVTT HĐND

Thứ 2
-7h30: dự phiên họp UBND huyện

-7h30: dự phiên họp UBND huyện

-7h30: dự phiên họp UBND huyện

- 09h00: Sở xây dựng công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Sơn Động 07h30: dự hội nghị triển khai CT hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc về công tác dân vận tại Nhà khách tỉnh -7h30: dự phiên họp UBND huyện
Thứ 3 - Chỉ đạo hiện trường GPMB Đường tỉnh 293 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- 7h00: dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật quốc phòng tại trung tâm Hội nghị tỉnh

- 14h00: dự Hội nghị bàn giải pháp nâng cao cai nghiện ma túy tại phòng họp tầng 3 - trụ sở UBND tỉnh 

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Chỉ đạo hiện trường GPMB Đường tỉnh 293 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h00: Làm việc với Sở Y tế tại UBND huyện - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Giao ban chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Giao ban chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Giao ban chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7       - 8h00: dự hội nghị tập huấn bảo trì đường bộ tại Khách sạn Bắc Giang