LỊCH CÔNG TÁC Tuần 8


< Từ ngày 22/04/2018 Đến ngày 28/04/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- Nghỉ tết

- Nghỉ tết

- Nghỉ tết

- Nghỉ tết

- Nghỉ tết

- Nghỉ tết
Thứ 3 - Nghỉ tết - Nghỉ tết - Nghỉ tết

- Nghỉ tết

- Nghỉ tết - Nghỉ tết
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h00: Dự Lễ hội 591 năm chiến thắng Xương Giang. Tại Đền Xương Giang, TP Bắc Giang. - 8h00: Dự Lễ hội Đền Hả. Tại Hồng Giang, Lục Ngạn. - 8h00: Tổ chức Lễ Phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ huyện Sơn Động năm 2018. Tại Doanh trại Ban chi huy Quân sự huyện. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Kiểm tra công tác chuận bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. - Kiểm tra công tác chuận bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. - Kiểm tra công tác chuận bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. - Kiểm tra công tác chuận bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. - Kiểm tra công tác chuận bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h30: Dự Lễ phát động tết trồng cây năm 2018. Tại Công ty, thông Đồng Rì, thị trấn Thanh Sơn. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN