LỊCH CÔNG TÁC Tuần 31


< Từ ngày 21/01/2018 Đến ngày 27/01/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

UVTT HĐND

Thứ 2
- 7h00. Họp giao ban TT Huyện ủy

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - 07h00: Họp BTV Huyện ủy - 07h00: Họp BTV Huyện ủy - Làm việc tại cơ quan -7h30: Hội nghị kiểm điểm công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2016 tại phòng họp số 3, tầng 4 trung tâm HN tỉnh.

- 07h00: Họp BTV Huyện ủy

- 14h00: HN bàn giải pháp nâng cao cai nghiện ma túy tại phòng họp tầng 3 trụ sở UBND tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - 7h00: giao ban tháng 7/2016 UBND tỉnh - Tặng quà ngày thương binh liệt sĩ. 7h viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Tặng quà ngày thương binh liệt sĩ. 7h viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Tặng quà ngày thương binh liệt sĩ. 7h viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Tặng quà ngày thương binh liệt sĩ. 7h viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Tặng quà ngày thương binh liệt sĩ. 7h viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Thứ 5 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h00: Sơ kết 01 năm Đề án liên thông thủ tục hành chính tại phòng họp tầng 1, nhà liên cơ quan - Quảng trưởng 3/2 - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Giao ban CT, PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Giao ban CT, PCT UBND huyện

- Hội thảo sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Giao ban CT, PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan