LỊCH CÔNG TÁC Tuần 38


< Từ ngày 21/10/2018 Đến ngày 27/10/2018 >
                                   Nguyễn Văn Hồng Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Ngọc Trường
Thứ 2

Dự Hội nghị bồi dưỡng nội dung diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2014

tại trụ sở  HĐND&UBND huyện

 

 

Thứ 3 Dự Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020  
Thứ 4

Họp BCĐ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng

   
Thứ 5 Dự họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 9/2014    
Thứ 6 Dự diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng    
Thứ 7      
CN