LỊCH CÔNG TÁC Tuần 33


< Từ ngày 14/01/2018 Đến ngày 20/01/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

PCT UBND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- 7h30. Họp giao BCH Đảng bộ huyện.
- Chỉ đạo hiện trường GPMB ĐT 293

- 7h30. Họp giao BCH Đảng bộ huyện.

- 7h30. Họp giao BCH Đảng bộ huyện.

- 7h30. Họp giao BCH Đảng bộ huyện.

- Chủ trì họp BTC giải vật trẻ toàn quốc

- 7h30. Họp giao BCH Đảng bộ huyện. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - Làm việc bàn đầu tư dự án chè vào địa phương - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h: dự họp BCĐ quy chế dân chủ tỉnh - 8h: chủ trì họp bàn giải quyết đường dây cáp viễn thông đi luồn qua nhà ở của hộ dân - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc với PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn kiểm tra ĐT 293 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan -7h30: dự hội nghị bàn giải pháp thu hồi nợ đọng BHXH tại tầng 2 UBND tỉnh - 8h00: dự hội nghị sơ kết công tác ATGT và kiểm tra tải trọng tại Sở Giao thông - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc với Đ/c Lê Ánh Dương, PCT UBND tỉnh. - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc với Đ/c Lê Ánh Dương, PCT UBND tỉnh. -- Làm việc với Đ/c Lê Ánh Dương, PCT UBND tỉnh. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h30: dự hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016  tại nhà khách tỉnh - Đón tổ công tác kiểm tra CCHC. CNTT và ISO 9001:2008 - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - L         - Làm việc tại cơ quan
CN