LỊCH CÔNG TÁC Tuần 17


< Từ ngày 15/07/2018 Đến ngày 21/07/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 13h30: Họp BCĐ thi hành án dân sự huyện. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

- 8h00: Họp bàn giải quyết đề nghị của Sơn Động. Tại Sở Nội Vụ.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - 7h00: Dự Hội nghị Ban Thường Vụ Huyện ủy. Tại phong họp BTV Huyện ủy. - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- 7h00: Hội nghị kiểm điểm hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, bảo hiển xã hội. Tại phòng họp số 1, tầng 2 - UBND tỉnh.

- Họp bàn giải quyết đơn thư (đường 293; ở thôn Đồng Hả xã Yên Định; xã Hữu Sản).

- Họp bàn tổ chức giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất ở dân cư.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Ngày lễ - Ngày lễ - Ngày lễ - Ngày lễ - Ngày lễ - Ngày lễ
Thứ 5 - 7h00: Đại hội công đoàn lần thứ XVII. Tại trung tâm hội nghị tỉnh. - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Triển khai nhiệm vụ liên quan GPMB dự án Tây Yên Tử.

- 7h00: Hội nghị TK công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch. - Giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch. - Giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch. - 8h00: Hội nghị thực hiện chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024. Tại phòng họp tầng 1, tòa nhà khối liên cơ quan tỉnh.

- Giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN