LỊCH CÔNG TÁC Tuần 32


< Từ ngày 21/10/2018 Đến ngày 27/10/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- 8h00: Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Dự buổi thuyết trình chủ đề xây dựng bộ máy công quyền ưu tú. Tại Ban Tỏ chức Tỉnh ủy.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 8h00: UBND tỉnh: Hội nghị trực tuyến CHính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Tại Trung tâm Viettel Sơn Động.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

7h30: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Hội nghị TK 10 năm thực hiện NĐ 36. Tại BCH Quân sự tỉnh.

-7h30: Sở Khoa học và Công nghệ: Hội nghị giao ban về KHCN năm 2018. Tại Sở KHCN.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h30: Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Tại Tâng 2 UBND huyên.  - 7h30: UBND tỉnh: Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2018. Tại Hội trường UBND huyện Lục Ngạn. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- Ngân hàng NN và PTNT: Đánh giá một năm công tác cho vay qua tổ vay vốn, tổ cho vay lưu động.

Ngân hàng NN và PTNT: Đánh giá một năm công tác cho vay qua tổ vay vốn, tổ cho vay lưu động.

Ngân hàng NN và PTNT: Đánh giá một năm công tác cho vay qua tổ vay vốn, tổ cho vay lưu động. về đất đai và giá đất.

Ngân hàng NN và PTNT: Đánh giá một năm công tác cho vay qua tổ vay vốn, tổ cho vay lưu động.

- TAND tỉnh:

+7h30: TAND tỉnh: Mở vụ án hành chính Hoàng Văn Bắc ở Tuấn Mậu. Tại TAND tỉnh.

+13h30: TAND tỉnh: Mở vụ án hành chính Triệu Hữu Sơn ở Tuấn Mậu. Tại TAND tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN            

 

 

 

- Làm việc tại cơ quan