LỊCH CÔNG TÁC Tuần 13


< Từ ngày 22/04/2018 Đến ngày 28/04/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 7h30. Kiểm tra chuyên đề trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Tại huyện Sơn Động.

- 14h00: Họp tổ công tác rà soát các dự án đầu tư. Tại Sở Xây dựng.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

-7h30: Tổ chức hiến máu nhân đạo. Tại nhà văn hóa huyện

- 8h30: Thống nhất địa điểm và hướng tuyến đặt Trạm 220KV. Làm việc tại huyện và đi thực địa. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - 7h30: Hội nghị giao ban trực tuyến với các cán bộ chủ chốt.Tại tâng 2 - UBND huyện. - 7h30: Hội nghị giao ban trực tuyến với các cán bộ chủ chốt.Tại tâng 2 - UBND huyện. - 8h00: Dự Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm. Tại xã Tri Yên, Yên Dũng. - 8h00: Hội nghị giao ban trực tuyến 2 năm thực hiện Quyết định 24 của Thủ tướng. - 7h30: Hội nghị giao ban trực tuyến với các cán bộ chủ chốt.Tại tâng 2 - UBND huyện. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Thẩm định xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2017:

+ Buổi sáng: Thị trấn Thanh Sơn

+ Buổi chiều: xã Lệ viễn

- 13h30: Hội nghị thông tin báo chí quý I năm 2018. Tại tầng 4 trung tâm hội nghị tỉnh. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN