LỊCH CÔNG TÁC Tuần 16


< Từ ngày 15/04/2018 Đến ngày 21/04/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 7h30: Tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tại Cục chính trị Quân khu I.

- 8h00: Hội nghị gặp mặt đối thoại với các HTX, liên hiệp HTX. Tại tầng 4 trung tâm hội nghị tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Họp Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện.

- 7h30: Tổng kết công tác PCTT và TKCN 2017, triển khai Kế hoạch 2018. Tại tầng 4, trung tâm Hội nghị tỉnh. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan -14h00: Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện: Tổng kết công tác năm 2017. Tại BCH Quân sự huyện. - 7h30: Dự các vụ án hành chính. Tại Tòa án nhân dân tỉnh. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - 7h30: Khảo sát đấu thầu đầu tư xây dựng dự án sử dụng NSNN 2015-2017. Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện. - 7h30: Khảo sát đấu thầu đầu tư xây dựng dự án sử dụng NSNN 2015-2017. Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện. - 7h30: Khảo sát đấu thầu đầu tư xây dựng dự án sử dụng NSNN 2015-2017. Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện.

- 7h30: Khảo sát đấu thầu đầu tư xây dựng dự án sử dụng NSNN 2015-2017. Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện.

- 7h30: Khảo sát đấu thầu đầu tư xây dựng dự án sử dụng NSNN 2015-2017. Tại phòng họp tầng 2, UBND huyện. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Giao ban Chủ tịch với các Phó chủ tịch. - Giao ban Chủ tịch với các Phó chủ tịch. - Giao ban Chủ tịch với các Phó chủ tịch. - Giao ban Chủ tịch với các Phó chủ tịch.

- Tổ công tác của tỉnh: Rà soát các dự án tại Sơn Động

- 7h30: Dự các vụ án hành chính. Tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN