LỊCH CÔNG TÁC Tuần 13


< Từ ngày 21/01/2018 Đến ngày 27/01/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2 - Làm việcvới đoàn thanh tra

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 13h30: Thẩm định phương án GPMB dự án khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử tại phòng họp UBND huyện - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- 7h30: Hội nghị kiểm điểm công tác quản lý nhà nước về ATTP quý I/2017

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h00: Dự Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia tại trường THCS, trường tiểu học thị trấn Thanh Sơn

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4

- Đ/c Lê Ánh Dương, PCT UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Tây Yên Tử

- Làm việc với Sở Tài chính

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Hội nghị thông tin báo chí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

- 7h30: Hội nghị bàn giải pháp quản lý hành nghề y, dược tư nhân tại sở Y tế

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 -- Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan -- Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện -- Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - 7h30: Hội nghị giao ban quý I tại phòng họp tầng 1, Văn phòng Tỉnh ủy - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan