LỊCH CÔNG TÁC Tuần 50


< Từ ngày 07/07/2020 Đến ngày 13/07/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Hội đồng BTGPMB: Triển khai giai đoạn 2 Dự án Tây Yên Tử. Tại UBND huyện.

- 7h30: Sở Nông nghiệp và PTNT: Hội nghị triển khai Đề án mỗi xã 1 sản phẩm. Tại trung tâm hội nghị tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BCĐ tỉnh: Phòng chống cháy rừng tỉnh kiểm tra.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Sở Lao động TBXH: Kiểm tra quản lý lao động, bảo hiểm doanh nghiệp.

-7h30: TAND tỉnh: Mở vụ Ngô Văn Quý ở Đồng Thông xã Tuấn Mậu. Tại TAND tỉnh.

- BCĐ tỉnh: Phòng chống cháy rừng tỉnh kiểm tra.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- 7h30: Hội đồng nhân dân huyện: Khai mạc kỳ họp thứ 9. Tại hội trường huyện.

7h30: Hội đồng nhân dân huyện: Khai mạc kỳ họp thứ 9. Tại hội trường huyện.

 7h30: Hội đồng nhân dân huyện: Khai mạc kỳ họp thứ 9. Tại hội trường huyện.

- 7h30: Hội đồng nhân dân huyện: Khai mạc kỳ họp thứ 9. Tại hội trường huyện.

- 9h00: Sở xây dựng: Công bố quyết định kiểm tra quản lý nhà nước về xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động của đơn vị tư vấn liên quan xây dựng. Tại UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

 7h30: Hội đồng nhân dân huyện: Kỳ họp thứ 9. Tại hội trường huyện.

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện.

7h30: Hội đồng nhân dân huyện: Kỳ họp thứ 9. Tại hội trường huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện.

7h30: Hội đồng nhân dân huyện: Kỳ họp thứ 9. Tại hội trường huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện.

7h30: Hội đồng nhân dân huyện: Kỳ họp thứ 9. Tại hội trường huyện.

- Sở giáo dục ĐT: Kiểm tra trường công nhận đạt chuẩn quốc gia.

+ Sáng: MN Thanh Luận, THCS lệ Viễn.

+ Chiều: MN An Châu, MN Cẩm Đàn.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện.

 

7h30: Hội đồng nhân dân huyện: Kỳ họp thứ 9. Tại hội trường huyện.

- 8h30: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Nhà đầu tư: Khảo sát khu vực đo gió phục vụ nhà máy điện gió Bắc Giang. Tại các địa điểm khảo sát.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN